Průmyslové podlahy

VÝHODY BETONOVÝCH PODLAH

 

 •  rychlost a kvalita pokládky
 •  rychlý nárůst pevnosti, vysoká výsledná pevnost a obrusuvzdornost
 • rovinatost dle DIN 18202
 • neprašnost, snadné čištění a údržba
 • možnost volby stupně obrusuvzdornosti povrchu
 • možnost odolnosti vůči chemikáliím

ZPŮSOB POKLÁDKY

 

Ukládka betonové směsi do rovin a spádů rotačním laserem dle požadavku,

zhutnění směsi ponornými vibrátory a plovoucí lištou, strojní utažení a zahlazení povrchu jednorotorovými a dvourotorovými hladičkami betonu s denním výkonem až 2500m2.

BETONOVÉ SMĚSI

 

U betonových podlah armovaných nebo s drátkovou výztuží je obvykle volena třída betonu C20/25 anebo C25/30, cement PC nebo SPC. Deska o min. Tloušťce 130mm (mimo speciální případy) je oddělena od podloží separační fólií zajišťující možnost smršťování jednotlivých dilatačních celků.

 

Při zhotovení železobetonových venkovních krytů komunikací a skladových ploch je volen beton C30/37 XF 2-4 s povrchovou úpravou zahlazením nebo drážkováním.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY MINERÁLNÍMI VSYPY

Povrch betonové podlahy je upraven práškovým podlahovým systémem zahlazeným do čerstvého betonového povrchu v množství cca 3-5 kg/m2, tl. cca 2mm.

Podle druhu provozu a zatížení lze použít posyp v několika skupinách tvrdosti na bázi plniv křemičitých, karbidových, korundových nebo kovových částic.

Hlavní výhody tohoto systému:

 

 • zvýšená odolnost proti obrusu
 • tvrdost
 • delší životnost
 • možnost barevného provedení

TYPY VÝZTUŽE

 • výztužné drátky – dle statického výpočtu je navržen typ a množství drátkové výztuže
 • armovaná deska – dle statického výpočtu je navržený typ KARI sítě nebo betonářské oceli
 • vlákna – použití v oblasti potěrů a mazanin

 

DILATACE

 

 • smršťovací – řezané spáry do tl. 1/3 tl. desky š. 4 mm (maximální velikost dilatačního celku 6x6m)
 • obvodová dilatace – vyplněna miralonem, ukončovací profily, pracovní a technologické spáry ze zámečnických prvků

 

Dilatace možno vyplnit gumovým profilem či trvale pružným tmelem.

ROZSAH PRACÍ

Zajišťujeme statické výpočty podlah, návrhy skladeb podlahových vrstev, dodávku veškerého materiálu na stavbu a ve výsledku dokončené dílo připravené k převzetí.